נתניה בן שלמיהו

מאת: רענן

קוד: נתניהו (בן שלמיהו)

 

  1. ירמיה לו 14: וישלחו כל השרים אל ברוך את יהודי בן נתניהו בן שלמיהו בן כושי לאמר המגלה אשר קראת בה באזני העם קחנה בידך ולך ויקח ברוך בן נריהו את המגלה בידו ויבא אליהם.

אב:   שלמיהו  

ילדים:   יהודי  


תוספות ותגובות