יראייה

מאת: רענן

קוד: יראייה

 

  1. ירמיה לז 13: ויהי הוא (ירמיהו) בשער בנימן ושם בעל פקדת ושמו יראייה בן שלמיה בן חנניה ויתפש את ירמיהו הנביא לאמר אל הכשדים אתה נפל.

אב:   שלמיה  


תוספות ותגובות