יאזניה בן עזר

מאת: רענן

קוד: יאזניה (בן עזר)

 

  1. יחזקאל יא 1: ותשא אתי רוח ותבא אתי אל שער בית ה' הקדמוני הפונה קדימה והנה בפתח השער עשרים וחמשה איש ואראה בתוכם את יאזניה בן עזר ואת פלטיהו בן בניהו שרי העם.

אב:   עזר  


תוספות ותגובות