אמציה כהן בית אל

מאת: רענן

קוד: אמציה (כהן בית אל)

 

  1. עמוס ז 10: וישלח אמציה כהן בית אל אל ירבעם מלך ישראל לאמר קשר עליך עמוס בקרב בית ישראל לא תוכל הארץ להכיל את כל דבריו.

הערה: הכהנים בבית אל ובדן לא היו מבני לוי (מל"א יג 31).

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב - כללי: נביאים אחרונים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   יברכיהו    מחסיה    שמעיהו    חלדי    טוביה    ידעיה    צפניה    שראצר    רגם מלך  


תוספות ותגובות