מיכה

מאת: רענן

קוד: מיכה המרשתי; נביא

 

שם נוסף: מיכיה

  1. מיכה א 1: דבר ה' אשר היה אל מיכה המרשתי בימי יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה אשר חזה על שמרון וירושלם.
  2. ירמיה כו 18: מיכיה (קרי: מיכה) המורשתי היה נבא בימי חזקיהו מלך יהודה ויאמר אל כל עם יהודה לאמר כה אמר ה' צבאות ציון שדה תחרש וירושלים עיים תהיה והר הבית לבמות יער.

הערה: מרשה היא עיר בנחלת יהודה (יהושע טו 44). ישנה עיר בשם "מורשת גת" המופיעה רק בספר מיכה עצמו (א 15), שלא ברור אם היא אותה עיר, אך בכל מקרה נמצאת לפי ההקשר גם כן בנחלת יהודה.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של יהודה  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   אבצן    פילגש איש לוי    יהושע    אשה חכמה מתקוע    אחיתפל הגילני    סבכי החשתי    יעיר    יהוידע    דודו    עקש    מהרי הנטפתי    בענה    אביאל    חצרי הכרמלי    פערי הארבי    ירמיהו    פדיה    עדיה    תנחמת    שמעיהו    עיפי הנטפתי    עמוס    חנניה    מישאל    עזריה    דדוהו    דניאל    אביגיל    אחינעם    אלימלך    פלני אלמני (הגואל של רות)  


תוספות ותגובות