חרטמי מצרים

מאת: אראל

קוד: חרטמי מצרים

 

שם נוסף: חכמים, מכשפים

  1. שמות ז 11: ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של מצרים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   פרעה    פוטיפר    פרעה    פוטי פרע    פרעה    פרעה    שר המשקים    שר האופים    איש מצרי    פרעה    שישק    סוא    פרעה    אביה של תחפניס  


תוספות ותגובות