עדיה בן איתן

מאת: רענן

קוד: עדיה (בן איתן)

 

  1. דה"א ו 24-28: ואחיו אסף העמד על ימינו אסף בן ברכיהו בן שמעא. בן מיכאל בן בעשיה בן מלכיה. בן אתני בן זרח בן עדיה. בן איתן בן זמה בן שמעי. בן יחת בן גרשם בן לוי.

אב:   איתן  

ילדים:   זרח  


תוספות ותגובות