כרמי בן זבדי

מאת: רענן

קוד: כרמי (בן זבדי)

 

  1. יהושע ז 1: וימעלו בני ישראל מעל בחרם ויקח עכן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה מן החרם ויחר אף ה' בבני ישראל.

אב:   זבדי  

ילדים:   עכן  


תוספות ותגובות