מחול

מאת: רענן

קוד: מחול

 

  1. מל"א ה 11: ויחכם [שלמה] מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי שמו בכל הגוים סביב.
  2. דה"א ב 6: ובני זרח זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרע כלם חמשה.

קבוצת-אב:   צאצאים של זרח  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   זבדי  

  צאצאים של מחול  


תוספות ותגובות