יהודית

מאת: רענן

קוד: יהודית

 

  1. בראשית כו 34: ויהי עשו בן ארבעים שנה ויקח אשה את יהודית בת בארי החתי ואת בשמת בת אילן החתי.

הערה: בפרק כ"ו נשי עשו הן: יהודית בת בארי החתי, בשמת בת אילן החתי, ומחלת בת ישמעאל. ואולם לפי פרק ל"ו נשי עשו הן: עדה בת אילון החתי, אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי, ובשמת בת ישמעאל. נראה שלעשו היו שלש נשים, שנקראות בשמות שונים בפרק כ"ו ובפרק ל"ו. בשני הפרקים אחת מנשותיו היא "בת אילון החתי", ואחת היא "בת ישמעאל".

אב:   בארי  

איש:   עשו  


תוספות ותגובות