בלהה

מאת: רענן

קוד: בלהה

 

  1. בראשית ל 4: ותתן לו [רחל] את בלהה שפחתה לאשה ויבא אליה יעקב.

איש:   יעקב  

ילדים:   דן    נפתלי  


תוספות ותגובות