געתם

מאת: רענן

קוד: געתם

 

  1. בראשית לו 11: ויהיו בני אליפז תימן אומר צפו וגעתם וקנז.

אב:   אליפז  

אחים מאב ואם:   תימן    אומר    צפו    קנז  


תוספות ותגובות