בת שוע

מאת: רענן

קוד: בת שוע

 

  1. בראשית לח 2: וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע ויקחה ויבא אליה.

אב:   שוע  

איש:   יהודה  

ילדים:   ער    אונן    שלה  


תוספות ותגובות