אצבן

מאת: רענן

קוד: אצבן

 

שם נוסף: אזני

  1. בראשית מו 16: ובני גד צפיון וחגי שוני ואצבן ערי וארודי ואראלי.
  2. במדבר כו 16: לאזני משפחת האזני

הערה: ההנחה היא ש"אזני" במקור בבמדבר הוא "אצבן" במקור בבראשית, על סמך אותו המיקום בסדר הבנים, שאחרת שווים.

אב:   גד  

אחים מאב ואם:   צפיון    חגי    שוני    ערי    ארודי    אראלי  


תוספות ותגובות