אלישבע

מאת: רענן

קוד: אלישבע

 

  1. שמות ו 23: ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון לו לאשה ותלד לו את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר.

אב:   עמינדב  

אחים מאב ואם:   נחשון  

איש:   אהרן  

ילדים:   נדב    אביהוא    אלעזר    איתמר  

  צאצאים אחרים של אהרן  


תוספות ותגובות