דמשק אליעזר

מאת: רענן

קוד: דמשק אליעזר

 

  1. בראשית טו 2: ויאמר אברם א-דני ה' מה תתן לי ואנכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר.

קבוצת-אב:   צאצאים של נח - כללי  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   דברה    ארבע    בן טבאל    רב החבל (באניית יונה)    פוטיאל    המלחים (באניית יונה)  


תוספות ותגובות