בת פרעה שגידלה את משה

מאת: רענן

קוד: בת פרעה (שגידלה את משה)

 

  1. שמות ב 5: ותרד בת פרעה לרחץ על היאר ונערתיה הלכת על יד היאר ותרא את התבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה.

אב:   פרעה  


תוספות ותגובות