עוים

מאת: רענן

קוד: עוים

 

  1. דברים ב 23: והעוים הישבים בחצרים עד עזה כפתרים היצאים מכפתר השמידם וישבו תחתם.

הערה: נראה ש"אבימלך מלך גרר" (בראשית כ 2)/ "אבימלך מלך פלשתים" (בראשית כו 1) היה מעם זה, שהורש על ידי הפלשתים מכפתור.

קבוצת-אב:   צאצאים של נח - עמים  

הפריטים השייכים לקבוצה זו:   אבימלך    פיכל    אחזת  


תוספות ותגובות