עמיאל בן גמלי

מאת: רענן

קוד: עמיאל (בן גמלי)

 

  1. במדבר יג 12: למטה דן עמיאל בן גמלי.

אב:   גמלי  

עמיאל שייך גם כן לקבוצת:   האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ  


תוספות ותגובות