שמואל בן עמיהוד

מאת: רענן

קוד: שמואל (בן עמיהוד)

 

  1. במדבר לד 20: ולמטה בני שמעון שמואל בן עמיהוד.

אב:   עמיהוד  


תוספות ותגובות