זמרי בן סלוא

מאת: רענן

קוד: זמרי (בן סלוא)

 

  1. במדבר כה 14: ושם איש ישראל המכה אשר הכה את המדינית זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעני.

אב:   סלוא  


תוספות ותגובות