שמגר

מאת: רענן

קוד: שמגר

 

  1. שופטים ג 31: ואחריו היה שמגר בן ענת ויך את פלשתים שש מאות איש במלמד הבקר ויושע גם הוא את ישראל.

אב:   ענת  

שמגר שייך גם כן לקבוצת:   אנשים ששפטו את ישראל  


תוספות ותגובות