יותם בן גדעון

מאת: רענן

קוד: יותם (בן גדעון)

 

  1. שופטים ט 5: ויבא בית אביו עפרתה ויהרג את אחיו בני ירבעל שבעים איש על אבן אחת ויותר יותם בן ירבעל הקטן כי נחבא.

אב:   גדעון  

אחים מאב ואם:   יתר  


תוספות ותגובות