תולע בן פואה

מאת: רענן

קוד: תולע (בן פואה)

 

  1. שופטים י 1: ויקם אחרי אבימלך להושיע את ישראל תולע בן פואה בן דודו איש יששכר והוא ישב בשמיר בהר אפרים.

אב:   פואה  

תולע שייך גם כן לקבוצת:   אנשים ששפטו את ישראל  


תוספות ותגובות