כלאב

מאת: רענן

קוד: כלאב

 

שם נוסף: דניאל

  1. שמ"ב ג 3: ומשנהו כלאב לאביגל (קרי: אביגיל) אשת נבל הכרמלי והשלשי אבשלום בן מעכה בת תלמי מלך גשור.
  2. דה"א ג 1: ואלה היו בני דויד אשר נולד לו בחברון הבכור אמנן לאחינעם היזרעאלית שני דניאל לאבי גיל הכרמלית.

אב:   דוד  

אם:   אביגיל  


תוספות ותגובות