יורם

מאת: רענן

קוד: יורם בן תעי

 

  1. שמ"ב ח 10: וישלח תעי את יורם בנו אל המלך דוד לשאל לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו כי איש מלחמות תעי היה הדדעזר ובידו היו כלי כסף וכלי זהב וכלי נחשת.

אב:   תעי  


תוספות ותגובות