חצרמות

מאת: רענן

קוד: חצרמות

 

  1. בראשית י 29-26: ויקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת חצרמות ואת ירח. ואת הדורם ואת אוזל ואת דקלה. ואת עובל ואת אבימאל ואת שבא. ואת אופר ואת חוילה ואת יובב כל אלה בני יקטן.

אב:   יקטן  

אחים מאב ואם:   אלמודד    שלף    ירח    הדורם    אוזל    דקלה    עובל    אבימאל    שבא    אופר    חוילה    יובב  


תוספות ותגובות