אחבן

מאת: רענן

קוד: אחבן

 

  1. דה"א ב 29: ושם אשת אבישור אביהיל ותלד לו את אחבן ואת מוליד.

אב:   אבישור  

אם:   אביהיל  

אחים מאב ואם:   מוליד  


תוספות ותגובות