בן חסד

מאת: רענן

קוד: בן חסד

 

  1. מל"א ד 10: בן חסד בארבות לו שכה וכל ארץ חפר.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים לפקידי שלמה  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   שישא    נתן    נתן    אחישר    עבדא    בן חור    בן דקר    בן אבינדב    אחילוד    בן גבר    עדא    אחימעץ    חושי    פרוח    אלא    ארי  


תוספות ותגובות