אשה אלמנה ממטה נפתלי

מאת: רענן

קוד: אשה אלמנה ממטה נפתלי

 

  1. מל"א ז 13-14: וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מצר. בן אשה אלמנה הוא ממטה נפתלי ואביו איש צרי חרש נחשת וימלא את החכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחשת ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של נפתלי  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   עינן    ופסי    עמיהוד    אבינעם    אשה חכמה מאבלה  

איש:   איש צרי  

ילדים:   חירם  


תוספות ותגובות