אביהיל בת אליאב

מאת: רענן

קוד: אביהיל (בת אליאב)

 

  1. דה"ב יא 18: ויקח לו רחבעם אשה את מחלת בן (קרי: בת) ירימות בן דוד אביהיל בת אליאב בן ישי.

אב:   אליאב  

איש:   רחבעם  

ילדים:   יעוש    שמריה    זהם  


תוספות ותגובות