יהועדן

מאת: רענן

קוד: יהועדן

 

שם נוסף: יהועדין

  1. מל"ב יד 1: בן עשרים וחמש שנה היה [אמציהו] במלכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו יהועדין (קרי: יהועדן) מן ירושלם.

איש:   יואש  

ילדים:   אמציהו  


תוספות ותגובות