יכליה

מאת: רענן

קוד: יכליהו

 

שם נוסף: יכליה, יכיליה

  1. מל"ב טו 2: בן שש עשרה שנה היה [עזריה] במלכו וחמשים ושתים שנה מלך בירושלם ושם אמו יכליהו מירושלם.
  2. דה"ב כו 3: ...יכיליה (קרי: יכליה) מן ירושלם.

איש:   אמציהו  

ילדים:   עזריה  


תוספות ותגובות