תרשימים של ירושלים ובית-המקדש

קוד: תרשימים של ירושלים ובית-המקדש בתנ"ך

סוג: כלל_אזור

מאת: דניאל מיכלסון

אל:

פרופ' דניאל מיכלסון

התרשימים מסודרים מהכללי אל המפורט:

תגובות