פירוש שד"ל על ויקרא פרק ג

קוד: שד"ל ויקרא ג בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: אלמונית

אל: מימון: אלמוני

א . זבח שלמים : כמו ( משלי ז ' י " ד ) זבחי שלמים עלי היום שלמתי נדרי על כן וגו '. הוא זבח של שמחה ונאכל בחברה להרבות השמחה והשלום בעולם . ואולי נקרא כן מפני שנשלמה התאוה והתוחלת .

ט העצה : כי דומה לעץ שיוצאים ממנו ענפים ( רנ " ה וייזל ).

יד ממנו קרבנו : רמבמ " ן תירגם ; מאותו קרבן , ואיינו נכון .


תגובות