לימוד באמצעות ויכוח

קוד: משחק:לימוד באמצעות ויכוח בתנ"ך

סוג: משחק

מאת:

אל:

כשאנחנו מתווכחים על נושא מסויים, יש לנו הרבה מוטיבציה ללמוד לעומק נושאים ופרשות שעשויים לעזור לנו להוכיח את דעתנו. אפשר לנצל תכונה זו כדי ללמד נושאים בתנ"ך בצורה מקורית.

א. הכנה

1. יש לבחור שאלה מעניינת שיש לה לפחות שתי תשובות אפשריות, ושאפשר למצוא הוכחות לכל תשובה מתוך התנ"ך. למשל:

שאלות שקשורות לעולם התנ"ך:

שאלות שקשורות לעולם שלנו:

2. יש להכין מראש דף עם מקורות - פרקים או פסוקים שניתן להוכיח מהם כל אחת מהדעות האפשריות (למשל, עבור השאלה "האם עם ישראל ראוי לרשת את הארץ" ניתן לקחת רשימה של פרקים מספר במדבר שבהם עם ישראל מתנהג בצורה טובה/רעה; עבור השאלה "מה משמעותה של מילה מסוימת בלשון המקרא" ניתן לקחת את רשימת הפסוקים שבהם מופיעה מילה זו).

3. יש להכין פרסים - סוכריות או אמצעי אחר לספירת נקודות.

ב. ביצוע

מתחלקים לשתי קבוצות (או יותר) - כל קבוצה צריכה להוכיח תשובה אחרת מבין התשובות האפשריות.

כל קבוצה מקבלת דף מקורות והסברים, ויש לה 15 דקות להתכונן - עליה להכין טיעונים להצדקת עמדתה מתוך המקורות שבדף. לאחר שכל הקבוצות סיימו להתכונן, מתחיל ה"משפט" עצמו.

המשפט מחולק לדיונים :

המקורות שייבחרו:

מנצחת - הקבוצה שזכתה בהכי הרבה סוכריות (כלומר - הקבוצה שהצליחה לשכנע בהכי הרבה דיונים).

ג. דוגמאות

תגובות