משחק המילים

קוד: משחק:מילים ומקורות בתנ"ך

סוג: משחק

מאת: אילנה גולומביק

אל:

ע"פ אילנה גולומביק מחיפה

המצרכים הדרושים

מהלך המשחק

זוגות של מילים (דוגמאות)

תגובות