הרמז

מאת: עדינה לסקר מבאר-שבע

כללי

· המשחק מבוסס על המשחק "הרמז" בהוצאת "קודקוד". אבל יש כמה הבדלים.

· המשחק מיועד ל6 קבוצות.

· הרעיון הכללי הוא, שמישהו ביצע פשע, וצריך לגלות מי ביצע את הפשע, מהו הפשע, והיכן הוא בוצע.

· לשם כך צריך להסתובב על לוח המשחק ולחפש 'רמזים'.

· כל הרמזים (ע' למטה) מובילים לפושעים: חפני ופינחס, המקום: אהל מועד בשילה, והפשעים: זלילת הקרבנות ושכיבת הנשים.

המצרכים הדרושים

· קוביה

· לוח-משחק: הלוח הוא לוח מלבני שמחולק למשבצות (בערך 30X50 במשחק המקורי), וחוץ מזה יש בו גם שמונה 'חדרים' עם 'דלתות':

ר

י

ע

#

ה

ד

ו

ה

י

#

ת

ו

ר

ב

ק

ם

י

ל

ש

ו

ר

י

ו

ה

י

ר

ו

מ

י

ת

ו

ב

א

#

#

ת

י

ב

ה

ה

ז

ה

ם

ל

ש

#

ם

ו

ק

מ

ה

ר

ש

א

#

ה

ו

נ

ר

ח

ב

י

ם

י

ל

ש

ו

ר

י

ן

נ

א

ש

'

ה

ה

ד

ו

ה

י

ו

ך

י

ה

ל

-

א

· 6 "דמויות": דוד, ישעיה, שלמה, מלכיצדק, אדוני-ה ורחבעם.

· 6 "חפצים": אוכל, מיטה, מראה, כלי-אוכל, כלי-משכן, בתים.

· קלפים: 8 קלפים עבור מקומות, 6 קלפים עבור הדמויות, ו6 קלפים עבור החפצים. על כל קלף יש הפנייה לפסוק שקשור לקלף, ובפסוק הזה אפשר למצוא רמז (נראה לי שעדיף לא לכתוב את כל הפסוק אלא רק את מראה-המקום):

המקומות

   1.   שלם – בראשית יד 24 ("רק אשר אכלו הנערים...")

   2.   נווה שאנן – ישעיה לג 20 ("אוהל בל יצען")

   3.   מוריה – בראשית כב 2 ("בנך... העלהו לעולה")

   4.   המקום אשר יבחר ה' א-להיך – דברים טז 7 ("ובשלת ואכלת... ופנית בבוקר...")

   5.   ירושלים ויהודה – מל"ב כא 12 ("אשר כל שומעו תצילנה שתי אזניו").

   6.   יהודה וירושלים – ישעיה א 4-1 ("בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי... ניאצו את קדוש ישראל")

   7.   הבית הזה – ירמיה כו 6 ("ונתתי את הבית הזה כשילה")

   8.   עיר קברות אבותי – נחמיה ב 3 ("והשגל יושבת אצלו")

הדמויות

   1.   דוד – שמ"ב ז 6: ("ואהיה מתהלך באוהל ובמשכן")

   2.   ישעיה – ישעיה כב 13 ("הרוג בקר ושחוט צאן... אכול ושתה כי מחר נמות")

   3.   שלמה – משלי טו 32 ("פורע מוסר מואס נפשו")

   4.   מלכיצדק -- בראשית יד 18 ("והוא כהן לא-ל עליון")

   5.   אדוניה – מל"א א 6 ("ולא עצבו אביו מימיו...")

   6.   רחבעם – מל"א יב 15 ("כי היתה סיבה מעם ה'")

החפצים

   1.   אוכל – ויקרא ג 17 ("כל חלב וכל דם לא תאכלו")

   2.   מיטה – בראשית לה 22 ("וישכב את בלהה פילגש אביו")

   3.   מראה – שמות לח 8 ("במראות הצובאות אשר צבאו פתח אוהל מועד")

   4.   כלי אוכל – שופטים ו 18 ("והמרק שם בפרור")

   5.   כלי משכן – שמות כו 3 ("...ומזלגותיו...")

   6.   בתים – במדבר א 6 ("באוהל מועד")

מהלך המשחק

·        [מחלקים את הקלפים בין הקבוצות]?

·        מפזרים את ה"חפצים" על הלוח באקראי.

·        כל קבוצה מקבלת "דמות" ושמה אותה באחת המשבצות שמסומנות ב # על הלוח.

·        כל קבוצה בתורה זורקת קוביה ומזיזה את ה"דמות" שלה משבצות לפי המספר שיצא (אפשר להתקדם ימינה, שמאלה, למעלה או למטה – לא באלכסון).

·        דמות שמגיעה לדלת של חדר יכולה להיכנס לתוך החדר (החדר נחשב משבצת אחת).

החוקים הבאים שונים למדי מהחוקים של המשחק המקורי, כי לא-כל-כך הבנתי איך לשלב את החוקים המקוריים במשחק:

·        קבוצה שנכנסה לתוך החדר יכולה לדרוש ממי שמחזיק את הקלף המתאים להראות לה אותו (וכך היא מקבלת עוד רמז – את הרמז שכתוב בקלף המתאים למקום הזה).

·        קבוצה שהגיעה למשבצת שיש בה "חפץ" – יכולה לדרוש ממי שמחזיק את הקלף המתאים להראות לה אותו (כנ"ל).

·        קבוצה שפגשה דמות של קבוצה אחרת – כנ"ל.

·        מנצחת -- הקבוצה שהצליחה ראשונה לפתור את התעלומה.