סולמות וחבלים

קוד: משחק:סולמות וחבלים בתנ"ך

סוג: משחק

מאת: דנה פינקלשטיין, חני קין

אל:

מאת: דנה פינקלשטיין וחני קין מחיפה

כללי

לוח המשחק

מהלך המשחק

הערות

תגובות