פרשות השבוע בכתובים - ספרי הסיפורים

קוד: פרשות השבוע בכתובים - ספרי הסיפורים בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת:

אל:

בטבלה זו יש חלוקה לקריאת הספרים:, דברי הימים, רות, אסתר, דניאל, עזרא, נחמיה - בהתאם לפרשת השבוע.

תכונות החלוקה:

הערה

פסוק

פרק

ספר

פרשה
בכתובים

פרשה
בתורה

מאדם עד אלופי אדום, בני ישראל

1

א

דבה"י א

אדם

בראשית

בני יהודה - שתי רשימות יוחסין

3

ב

בני יהודה

נח

בני שמעון, ראובן, גד וחצי מנשה

24

ד

בני שמעון

לך לך

בני לוי - שתי רשימות יוחסין; ערי הלויים

27

ה

בני לוי

וירא

בני יששכר, בנימין, נפתלי, מנשה, אפרים, אשר

1

ז

בני יששכר

חיי שרה

בני בנימין; רשימת יושבי ירושלים בימי בית שני

1

ח

ובנימין הוליד

תולדות

ייחוסו של שאול, ייחוס יושבי ירושלים, חזרה על ייחוסו של שאול, מות שאול, המלכת דויד, כיבוש ירושלים

35

ט

ובגבעון ישבו

ויצא

גיבורי דויד לפני ואחרי המלכתו

10

יא

ראשי הגיבורים

וישלח

העלאת ארון ה' מקרית יערים לבית עובד אדום, בניית בית דוד, שתי מלחמות עם פלשתים, העלאת ארון ה' לירושלים

1

יג

וייוועץ דויד

וישב

השיר לפני ארון ה'; דוד רוצה לבנות בית לארון ה', וה' אומר לו שבנו יבנה את הבית

4

טז

ארון

מקץ

דוד מכה את פלשתים, מואב, אדום, ארם, עמון, ושוב פלשתים; המפקד בימי דוד

1

יח

ויך דויד

ויגש

דוד כונס בני-אדם וחומרים לבניין בית המקדש ולעבודה בבית המקדש

2

כב

לכנוס

ויחי

משמרות הכהנים

1

כד

בני אהרן

שמות

משמרות הלויים

1

כה

בני אסף

וארא

משמרות הישראלים

1

כז

בני ישראל

בא

דוד מקהיל את כל ישראל, ומעביר את המלוכה ואת תכנית המקדש לשלמה בנו

1

כח

ויקהל דויד

בשלח

נאום הפרידה של דויד

1

כט

ויאמר דויד

יתרו

ההכנות לבניין המקדש

1

א

דבה"י ב

ויתחזק שלמה

משפטים

בניית המקדש

1

ג

ויחל שלמה

תרומה

חנוכת המקדש

2

ה

יקהל שלמה

תצוה

מפעלי הבניה של שלמה; ביקורה של מלכת שבא

1

ח

בנה שלמה

כי תשא

קריעת הממלכה מידי רחבעם; השנים הראשונות למלכות רחבעם - שבהן הוא הלך בדרך ה'.

1

י

וילך רחבעם

ויקהל

השנים האחרונות למלכות רחבעם - שבהן הוא עזב את ה'; מלכות אבים

1

יב

מלכות רחבעם

פקודי

מלכות אסא

1

יד

אסא

ויקרא

מלכות יהושפט, מות אחאב ברמות גלעד

1

יז

וימלך יהושפט

צו

יהושפט חוזר מרמות גלעד לירושלים ומתקן את מערכת המשפט; המלחמה בעמון

1

יט

וישב יהושפט

שמיני

בני משפחתו של אחאב שולטים ביהודה: יהורם, אחזיה, עתליה

1

כא

יהורם

תזריע

מלכות יואש, אמציהו

1

כד

יואש

מצורע

מלכות עוזיהו, יותם, אחז

1

כו

עוזיהו

אחרי

מלכות חזקיהו ותיקוניו [בספר מלכים ב יש פרשה מקבילה עם שם דומה - חזקיה]

1

כט

יחזקיהו

קדושים

מצור סנחריב וההצלה ממנו; מלכות מנשה ואמון

1

לב

סנחריב

אמור

מלכות יאשיהו [בספר מלכים ב יש פרשה מקבילה עם שם זהה]

1

לד

יאשיהו ב

בהר

מלכות יהואחז, יהויקים, יהויכין, צדקיהו; חורבן יהודה; הצהרת כורש [בספר מלכים ב יש פרשה מקבילה עם שם זהה]

1

לו

יהואחז ב

בחוקותי

שבת "במדבר" בדרך-כלל סמוכה לחג השבועות

1

א

רות

רות

במדבר

דניאל וחבריו מגיעים לבבל ועומדים לפני נבוכדנאצר

1

א

דניאל

דניאל

נשא

פרקים ב-ז הם בארמית
פרקים ב-ג קשורים לצלם הזהב (פרק ב - בחלום, פרק ג - במציאות)

1

ב

חלומות

בהעלותך

בפרקים ד-ה, מלכי בבל נענשים על גאוותם באותות ובמופתים: נ"נ הופך לחיה, בלשאצר מוכה ע"י הפרסים

31

ג

אתיא ותמהיא

שלח

פרקים ו-ז קשורים לחיות: דניאל בגוב האריות, חזון החיות של דניאל

1

ו

דריוש

קורח

חזון החיות השני, תפילת דניאל במלאת 70 לחורבן ירושלים

1

ח

חזון

חוקת

המלאך מספר לדניאל על קץ הימים

1

י

דבר נגלה

בלק

הצהרת כורש, העליה הראשונה מבבל

1

א

עזרא

כורש

פינחס

העולים נאספים אל ירושלים ומתחילים לבנות את המקדש;
הצרים כותבים שטנה והעבודה נפסקת.

1

ג

אל ירושלים

מטות

חגי וזכריה מתנבאים, והעולים ממשיכים את בניין המקדש עד להשלמתו

1

ה

והתנבי

מסעי

עזרא עולה לארץ

1

ז

עזרא

דברים

עזרא מפריד את נישואי התערובת

1

ט

לא נבדלו

ואתחנן

נחמיה עולה לארץ

1

א

נחמיה

נחמיה

עקב

בניית חומת ירושלים

1

ג

ויבנו

ראה

ביטול חובות העניים; השלמת בניין החומה; העמדת משמרות בירושלים

1

ה

צעקת העם

שופטים

רשימת יוחסין מימי זרובבל; חג הסוכות בימי נחמיה

5

ז

ספר היחש

כי תצא

תענית ישראל לאחר חג הסוכות, תפילת הלויים, ואמנת השרים בימי נחמיה

1

ט

בצום

כי תבוא

רשימות יוחסין שקשורות להתיישבות בארץ ובירושלים, בימי נחמיה ובימי זרובבל

1

יא

גורלות

נצבים

חנוכת חומת ירושלים בימי נחמיה; תיקוני נחמיה

27

יב

ובחנוכת

וילך

שבת "האזינו" בדרך כלל סמוכה ליום הכיפורים

1

א

אסתר

אחשורוש

האזינו

1

ו

שנת המלך

הברכה


תגובות