אפרים ומנשה

קוד: אפרים ומנשה בתנ"ך

סוג: מסקנה

מאת: אראל

אל:

יש מדרשים רבים על אפרים ומנשה, שאפשר להבין אותם ע"פ קו-המחשבה הבא:

שאלות נוספות ותשובות

בראשית מח13-14 : "וייקח יוסף את שניהם - את אפרים בימינו משמאל ישראל, ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל; ויגש אליו. וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה; שיכל את ידיו,כי מנשה הבכור ".

בראשית מח19: "וימאן אביו ויאמר: 'ידעתי בני ידעתי - גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל; ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים".

בראשית מא51: "ויקרא יוסף את שם הבכור 'מנשה': כי נשני אלוהים את כל עמלי, ואת כל בית אבי. ואת שם השני קרא 'אפרים': כי הפרני אלהים בארץ עניי".

תגובות