>> >

: "

:

:

:

. ? ?   ( " , ; ).

. . , -, , (" "). , . :

1-2. , 19: "כּ טּ הּ נּ". , 22: "כּ בּכּ הּ", " .

3-4. , 6: " בּכּ נּוּ בּוֹ וֹשׁ אָ שׁ שׁ וּ".  ,  7: "כּטּ כּאָשׁ תּוֹ אַ , כּ שׁ פּ בּוֹ וֹ יִ". " , - .

5. ,  21: " כּשׂ אָשׁ וּ פּ שּׂוֹ בּוּ בּשּׁ " - " , (?).

6. , 3: "נּוֹ מּ אַ וּ שׁ שׁ שּׁ '", 11: " בּ אַ נּ, וֹ שּׁ '". " .

9-10: " יִ לּ קּשׁ קּשׁ שׁ: כּ בּ שׁ שׁוּ - שׁ שׁ וּ וּ; בּשׁ קּשׁ תּנּוּ, כּ וֹ, שׁ יִ לּ".

7. ( ), 9: " אַ וּ וּ בּוֹ שׁ, כּ שׁ שׁ וּ וֹ שּׁ ' וֹ", " (?).

8. 12-13: "שׂ בּוֹ כּשׂ תּ בּ שׁוֹ ' , וּוֹ שׁ שׂ בּוּ שּׁ שּׁ ' כּ יִ ". , (?).

9-10. , , ,  19-20: "שׂ שׂ זּ טּ, וּשׁ כּשׂ בּ שׁ שׁ;  כּ תּוּ ' שׁ שׂ, שׁ יִוּ ' כּ" - " (?).

11. , 8: "כּ מּ שׁ - וֹ שׁ כּ וֹ יִ" - .

12. , 14: " מּנּוּ כּ בּ תּוּ ', זּ דּ שּׁ וֹ יִ", , 20: " וֹ כּ תּוּ ' שׁ וּ כּ, תּוּ שׁוֹ תּוּ" - .

13. , 10: "תּ נּ שׁ פּ שׁ תּ לּ '; נּתּוֹ '   שׁתּ ' ", 13: "בּכּוּ כּ שׁ בּאַ שׁ וּ ' יִ, כּ וֹ בּ נּוּ" - .

14. , 18: "וּשׂ יִ לּ, כּ תּוּ וּשׁוֹ יּ יִ" - .

15. ( ) - , " , 8: " שׁ גּ שׁ אָשׁ - אָשׁ מּוּשׁ ' , לּ כּפּ שׁ פּ בּוֹ ".

. , , - ( , " ). 9-10: " תּוּ שׁ יִשׂ, שׁ וּ כּ -  וֹ יִ. שׁ שׁ - וֹ יִוּ, שׁ שׁ יִתּ כּ וֹ יִ". ", ' ; , . :

16-17. , 15: "כּ פּ בּשׂ שׁ וּ ' בּאָ וּבּ יִ לּ; אַ פּ תּדּ בּוֹ אָ, בּוֹ בּ טּאָ תּדּ", " .

18-19. , 28: " שׁ שׁ ' כּ שׁ וֹ אָ וּ וּשּׂ זּוֹ - יִמּ יִגּ שׁ שׁ וּ '" (),  14: " בּיִשׂ - ", " .

20. , 3: " יִ שׁפּ כּ , זּ: שׁוֹ שׂ, כּ זּ לּיִ קּ": " , , .

21-24. , 4: "שׁ דּ תּשׁ יִ, שׁ גּ , תּתּ לּוֹ": ", , ( ), "" - . - . ( , ) - .