מבקרים בהר אפרים

קוד: מבקרים בהר אפרים בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

בכמה מקומות מסופר על אנשים שבאו להר אפרים:

תגובות