הרומו והיבדלו

קוד: הרומו והיבדלו בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

[ע"פ עמוס עזריה ממושב בית גמליאל, "הבדלה בין פסוקים דומים"]

  • "היבדלו מתוך העדה הזאת; ואכלה אותם כרגע" - היו רק מעט חוטאים (רק קורח ועדתו, כמו שנאמר - "האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף?!") ולכן היה אפשר להיבדל מהם (במדבר טז 21).
  • "הרומו מתוך העדה הזאת; ואכלה אותם כרגע" - כל עם ישראל היו חוטאים (כמו שנאמר - "ויילונו כל עדת בני ישראל"), ולכן לא היה אפשר להיבדל מהם - אלא רק להתרומם באויר (במדבר יז 10).

ע' גם בפירוש 'כלי יקר' על במדבר יז 10.

 

תגובות