הזמנה לסעודה

קוד: הזמנה לסעודה בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

במל"א יג מסופר על איש א-להים שבא מיהודה. שני אנשים הציעו לו לבוא אתם הביתה ולאכול:

  • "בואה אתי הביתה וסעדה" - ירבעם לאיש האלקים - ירבעם היה מלך, לכן הוא היה יכול להציע סעודה גדולה (מלכים א יג 7)
  • "לך אתי הביתה ואכול לחם" - הנביא הזקן לאיש האלקים - הנביא הזקן כנראה שהיה גם עני, וכל שהיה לו להציע לאיש האלקים היה לחם (שם 15)

והוא סירב לשניהם:

תגובות