יואב תוקע בשופר

קוד: יואב תוקע בשופר בתנ"ך

סוג: סימן

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

בשלושה מקומות מסופר שיואב תקע בשופר.

בכל שלושת המקומות האלה, תקיעת השופר ציינה סיום של מלחמה.

 

תגובות