אתה תמלוך

קוד: אתה תמלוך בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

יונתן ושאול הכירו, בזמנים שונים, בכך שדוד ימלוך על ישראל:

שניהם בקשו ממנו שיזכור אותם לטובה:

תגובות