מה אומרים כשמושחים מישהו למלך

קוד: מה אומרים כשמושחים מישהו למלך בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

בכמה מקומות מסופר על אדם שנמשח למלך:

הארה: "ישראל" מופיע הרבה מאד פעמים כ כל ישראל (כולל יהודה), לכן אין ללמוד ממקרה זה למקרים נוספים.

תגובות