משלח ידך - מעשה ידך

קוד: משלח ידך - מעשה ידך בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל

אל: מגדים מא

בספר דברים יש כמה מצוות שהשכר המובטח עליהן הוא ברכה במשלח היד או במעשה היד:

נראה לי שהמשמעות העיקרית של הביטוי משלח יד   היא – עיסוק במסחר, והמשמעות העיקרית של מעשה יד (בספר דברים לפחות) היא – עיסוק בחקלאות.

לפי זה ניתן להסביר את ההבדלים בין הפסוקים: על מצוות של סוחרים (הלוואה בלי ריבית) זוכים לברכה ב"משלח ידך", על מצוות של חקלאים (מעשר ושכחה) זוכים לברכה ב"מעשה ידך", ועל מצווה שמכוונת גם לסוחרים וגם לחקלאים (שמיטה) זוכים לברכה בשניהם.

לעיון נוסף: משמעויות נוספות של המילה יד.
 

תגובות