מודיעין

קוד: מודיעין בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 5

בכמה מקומות מסופר על פעולות ריגול ומודיעין:

ביצוע

ציווי

ויעלו ויתורו את הארץ ממדבר צין עד רחוב לבוא חמת (התיירים, במ' יג)

עלו... וראיתם את הארץ

וילכו ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב (מרגלי יהושע ליריחו, יהושע ב)

לכו ראו את הארץ

ויעלו האנשים וירגלו את העי (מרגלי יהושע לעי, יהושע ז)

עלו ורגלו את הארץ

ויבואו הר אפריים עד בית מיכה וילינו שם (מרגלי דן לליש, שופ' יח)

לכו חקרו את הארץ

יש כמה הבדלים בין הפעולות האלו.

א. הבדל גיאוגרפי [ע"פ "הבדלה בין פסוקים דומים", מאת עמוס עזריה ממושב בית-גמליאל]:

בשני מקומות נזכר שהאנשים היו צריכים לעלות: בפעולה של משה ( עלו זה בנגב...) ובפעולה של יהושע בעי ( עלו ורגלו את הארץ). בשני המקומות זה הגיוני: משה שולח את האנשים לעלות בנגב לכיוון הרי יהודה (עד חברון); ויהושע שולח את האנשים מיריחו (שנמצאת במקום נמוך -- קרוב לירדן) אל העי (שנמצאת במקום גבוה – בהרי בנימין).

ב. הבדל עקרוני: הפועל שנזכר בכל ציווי הוא שונה:

 1. יהושע בעי ציווה על אנשיו לרגל את הארץ.
 2. משה, וגם יהושע ביריחו, ציוו על אנשיהם לראות את הארץ.
 3. בני-דן ציוו על אנשיהם לחקור את הארץ.

נראה לי ש:

 1. הפועל "רגל" הוא פועל צבאי (כמו בלשון ימינו). כשמצווים על מישהו לרגל מצפים שהוא יביא מידע מעשי – מה כדאי לעשות כדי לכבוש את המקום שבו הוא ריגל. ואכן, המרגלים ששלח יהושע לעי הביאו מידע צבאי נטו – הם אמרו לו כמה חיילים כדאי לשלוח לעי ("אל יעל כל העם; כ2000 איש או כ3000 איש יעלו ויכו את העי").
 2. הפועל "ראה" הוא פועל 'אזרחי'. כשמצווים על מישהו לראות מצפים רק שהוא יגיד מה הוא ראה, ולא ייתן עצות מעשיות בתחום הצבאי. ואכן, המרגלים ששלח יהושע ליריחו לא הביאו שום מידע צבאי מעשי אלא רק מידע 'רוחני' (מוראלי): "כי נתן ה' בידנו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו". גם האנשים ששלח משה לא הביאו מידע צבאי מעשי, אלא רק "באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא... אפס כי עז העם היושב בארץ...".
  • למעשה, בכל הפרשה בבמדבר (יג-יד) בכלל לא נזכר הפועל "רגל" אלא רק הפועל "תור" (למשל בדברי ה' למשה "שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען..."), כי הכוונה של ה' וגם של משה היתה רק שהתיירים יביאו מידע 'אזרחי', שיאפשר להתחיל בחלוקת הארץ בין השבטים (לכן גם לא נשלחו 'מרגלים' אלא 'נשיאים', נציג מכל שבט). אבל בפרשה המקבילה בדברים (א) נזכר שבנ"י מבקשים " נשלחה אנשים... ויחפרו לנו את הארץ", ואח"כ נאמר גם בשלב הביצוע " וירגלו אותה ". כנראה שהפרשה הזאת מתארת את הכוונה הסמויה של בני-ישראל – שהתכוונו לנצל את משלחת-התיירים למטרות צבאיות. (ע' יעקב מדן, מגדים י).
 3. הפועל "חקר" כולל את כל סוגי החקירה – גם הצבאית וגם האזרחית. ואכן, המרגלים ששלחו בני-דן הביאו גם מידע אזרחי ( כי ראינו את הארץ והנה טובה מאוד... והארץ רחבת ידיים כי נתנה א-להים בידכם...) וגם מידע צבאי-מעשי ( קומה ונעלה עליהם... אל תעצלו ללכת לבוא לרשת את הארץ).
 4. (אבל זה לא לגמרי ברור – אני מקווה שמישהו יצליח למצוא הסברים יותר מדוייקים).


מקורות נוספים

יש עוד אנשים ששלחו מרגלים:

 • משה שלח מרגלים ליעזר (במ' כא 32)
 • דוד אל שאול (שמ"א כו 4)
 • אבשלום אל כל שבטי ישראל (שמ"ב טו 10)
אבל שם לא כתוב שציוו עליהם לרגל.


תגובות